Monday, February 10, 2014

புகைப்படங்கள்


 
எஸ்.சிவவிநாயகமூர்த்திநிகழ்வு: 'கூடுகள் சிதைந்தபோது' நூல் அறிமுக விழா
கனடா – 2013
பேராசிரியர் பார்வதி கந்தசாமிநிகழ்வு: 'கூடுகள் சிதைந்தபோது' நூல் அறிமுக விழா கனடா – 2013

No comments:

Post a Comment